Keurmerken & certificeringen

 

Kwaliteit ervaar je op de eerste plaats als opdrachtgever zelf. Maar kwaliteit wordt ook objectief gemeten. Carrière beschikt over alle benodigde certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen. Zo zijn wij lid van de ABU, de Algemene Bond van Uitzendorganisaties. Het overzicht van onze certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen vind je hieronder.

ABU

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Zij helpen uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij. ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap.

  • Daar profiteert de werknemer van, die een goede cao krijgt

  • De inlener krijgt zekerheid op een goede naleving van de regelgeving

  • De maatschappij heeft baat bij uitzendwerk, dat ervoor zorgt dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. Het is voor veel groepen een opstap naar werk

SNF

Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

SNA

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payrollondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk, omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

NEN 4400-1

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laten uitzendorganisaties zien veilig en gezond werken belangrijk te vinden. Carrière Amsterdam en Carrière Veendam-Hoogezand hebben dit certificaat.